Pilotprosjektet Helgetun

31 leiligheter. 39 beboere. Felleshus, parsellhage og nabogård. De nye seniorboligene på Helgetun i Sædalen utenfor Bergen er ikke som andre seniorboliger. De kan nærmere forklares som et eneste stort sosialt eksperiment, der alle beboerne er forsøkskaniner.

Filosofien bak prosjektet er like enkel som den er vanskelig: Det skal være kjekt å bli gammel. I takt med at vi blir både eldre og holder oss friskere enn før, er det et paradoks at mange kjeder seg og føler seg ensomme og unyttige som pensjonister. Dette ønsker Helgetun å være en motvekt til. Her er det lagt opp til en aktiv, sosial og trygg tilværelse med muligheter for fellesaktiviteter og friluftsliv.

Hvis eksperimentet går som planlagt, vil beboerne her holde seg både psykisk og fysisk friskere, ha lavere medisinbruk og bli boende hjemme lenger enn gjennomsnittet.

Våren 2019 flyttet de første leietakerne inn, og innen året var omme var den siste leiligheten utleid og ventelisten lang. Alle beboerne leier leilighet med livsløpsstandard og enten balkong eller uteplass. Målgruppen er seniorer som ønsker å bo nær likesinnede, og, hvis de ønsker det, delta i fellesaktiviteter.

Allerede er det etablert bridgeklubb, mandagsmiddag, turgruppe, dans og kor. Og nærheten til gården på Helgeseter gir gode muligheter for å dyrke i både urtehage og parsell. Det er også lagt opp til at de som har tid og lyst kan bidra både i Eplekarten Steinerbarnehage og på Helgeseter like ved.

Helgetun er det desidert største satsingsprosjektet til GC Rieber Fondene noensinne. Håpet er at dette også kan være til inspirasjon for fremtidige boligprosjekter for seniorer. Bettina Husebø ved Senter for Alders- og Sykehjemsmedisin er koblet på og ønsker å forske på beboerne over flere år. Hun påpeker at fellesskapet og aktiviteten som boformen legger opp til, blant annet vil minske risikoen for demens. Les mer om Husebøs forskningsprosjekt Better Age her.