Hjernen + Tarmen = Sant

Våren 2020 åpner VilVite utstillingen Hjernen og tarmen. Utstillingen formidler hvordan hjernen og tarmen “snakker sammen”, og hvordan kostholdet påvirker både humør, kognitiv kapasitet og minne. Målet er å inspirere alle, særlig barn og unge, til å søke kunnskap om hvordan livsstil påvirker helsen.

Bergenske forskere er verdensledende på samspillet mellom fordøyelse og tanker, og i utviklingen av utstillingen har VilVite særlig samarbeidet med Birgitte Berentsen ved Nasjonalt kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer og Trygve Hausken ved UiB.

Helse og klima er blant FNs krevende bærekraftsmål, og også viktige satsingsområder for GC Rieber Fondene. Det vi spiser har stor betydning for helsen vår, og har samtidig innflytelse på klimatiske forhold. Nye behandlingsmetoder og ny kunnskap gir bedre muligheter for å helbrede sykdommer enn tidligere og levealderen stiger. Dette fører til store utfordringer for helsevesenet, men også muligheter for at mange selv kan ta større ansvar for egen helse.

Ved å bidra til at prosjektet «Tarmens innflytelse på hjernen» blir realisert, håper GC Rieber Fondene at mange av VilVites besøkende vil bli nysgjerrige. Det kan føre til økt bevissthet og interesse for sunnere kosthold.

Utstillingen blir en del av de faste utstillingene ved VilVite.

keyboard_arrow_up