Vi bygger nye seniorboliger på Marineholmen

GC Rieber Fondene inngikk den 3. juni 2024 en avtale med Marineholmen Forskningspark om bygging av 52 seniorboliger på Marineholmen.

Vi vil starte arbeidet med å finne leietakere tidligst høsten 2025.  Dersom du er interessert i å bli kontaktet da, kan du sende en epost til helgetun@gcrieber.com.

Boliger på Marineholmen

Dette blir et innovativt prosjekt som kobler seniorer med mye kunnskap med studenter og gründere. Det viser i praksis hvordan vi fremover kan utnytte ressursene som seniorer besitter uttrykker Bjart Nygaard i GC Rieber Fondene og Tor Instanes i Marineholmen Forskningspark. Prosjektet, som er planlagt ferdigstilt  mot slutten av  2026, vil gi seniorer mulighet til å bo i et urbant og dynamisk miljø, med en god blanding av forskere, studenter, beboere, oppstartsmiljøer, finans, næringsliv  og besøkende. Her vil seniorer kunne bo sentralt i Bergen, og samtidig få muligheten til å bidra med sin kunnskap og sine ressurser

Seniorboliger: Et aktivt og sosialt bomiljø

GC Rieber Fondene har som ett av flere mål å forbedre livskvaliteten for seniorer gjennom å tilby boliger som fremmer psykisk og fysisk helser og som gjør det mulig for beboerne å bli boende hjemme lengre. Seniorboligene på Marineholmen vil legge til rette for en aktiv, sosial og trygg tilværelse med muligheter for fellesaktiviteter og friluftsliv. Seniorene vil også få muligheten til å bidra inn i lokalmiljøet på Møhlenpris i tillegg til de mulighetene som ligger i Innovasjonsdistriktet, ved å støtte gründermiljøene på begge sider av Puddefjorden. 

Et unikt aspekt ved prosjektet er at studenthybler kan leies relativt rimelig, mot at studentene bistår med noen oppgaver for seniorene. Dette tiltaket er ment å styrke båndene mellom generasjonene og fremme et levende fellesskap. I tillegg vil det bli gjennomført forskning på effekten denne boformen, for å kunne dokumentere og forbedre livskvaliteten for eldre også i fremtiden. 

Fremtidens seniorboliger

Med dette prosjektet ønsker GC Rieber Fondene og GC Rieber Eiendom å vise at det å bli eldre kan være en berikende og meningsfull periode i livet. “Det skal være kjekt å bli gammel” er mottoet som gjenspeiler deres visjon om å skape et miljø hvor seniorer kan leve aktivt og sosialt, samtidig som de bidrar til samfunnet rundt seg. Seniorboligene på Marineholmen markerer et viktig skritt mot en ny type boligtilbud for eldre, som kombinerer moderne fasiliteter med en sterk fellesskapsfølelse og tilknytning til et innovativt og fremtidsrettet miljø

keyboard_arrow_up