Dugnadsgjeng Smøråsfjellet og Fløyen

Ut i naturen

I mange år Fondene bidratt med støtte til prosjekter som skal få mennesker ut i naturen. Mer enn 8 mill.kr. er så langt gitt, i stor grad til frivillig arbeid. 

Rekreasjon på byfjellene

”En sunn sjel i et sunt legeme”, og det å ta i bruk vår enestående natur, har vært fokus i det positive arbeid Fondene i mange år har støttet for å gjøre de nærliggende byfjellene enda mer tilgjengelig for Bergens befolkning.  Dette har bidratt til at mange flere både barn og voksne har hatt gode opplevelser og aktiviteter i fjellene rundt byen vår. 

Rydding, tilrettelegging av turstier med benker og rasteplasser, etablering av lekeapparater og friluftscener, er i vesentlig grad basert på frivillig dugnad i godt samarbeid med Bergens Skog- og Træplantninsselskap og Bergen Turlag.  Ulike dugnadsgjenger har også fått støtte til sitt gode arbeid.

Fondene er også medlem av Byfjellslauget, en støttegruppe som skal ivareta vedlikehold av byfjellene i en 5 årsperiode.

Smøråsfjellets venner

GC Rieber Fondene

Smøråsfjellets Venner fortsetter arbeidet med rydding og tilrettelegging for fritidsaktiviteter.

Mangeårig dugnadsinnsats har gjort området til et populært utfartssted for skoler, barnehager og familier.

Oppstemten

GC Rieber Fondene

I regi av Bergens Skog- og Træplantingsselskap lages det ny trappesti fra ”Storesteinen” i Skiveien og opp til Ulriksmasten.  Trappene legges av sherpaer fra Nepal, og vil gjøre denne flotte og populære turstien tryggere og bedre tilgjengelig for byens befolkning.

Munketreppene i Lofthus i Hardanger

GC Rieber Fondene

En mye brukt tursti i Lofthus ble i 2016 rehabilitert av sherpaer fra Nepal.

Fløyen Lekepark

GC Rieber Fondene

Åpnet i 2016 til stor glede for byens barn. 

Skåla-bu

GC Rieber Fondene

Det populære Skålatårnet trengte avlastning, og nå er en ny turisthytte, Skåla-Bu, bygget like nedenfor.