Fotograf: Eli Lea. Vinnere av Omsorgsprisen 2014, søstrene Gerd og Turid Reistad, sammen med byrådsleder Martin Smith-Sivertsen.

Omsorgsprisen

Omsorgsprisen ble etablert av GC Rieber Fondene i 2001 for å fremheve den glimrende innsats og omsorg mange yter for de mest sårbare og hjelpetrengende i vårt samfunn, fremfor alt overfor eldre, men også pårørende og pasienter i livets sluttfase, og pasienter med alvorlig, livstruende, kronisk, psykisk eller fysisk lidelse.

Det deles ut en førstepris (30 000 kr, statuett og årets omsorgsbilde) og to andrepriser (hver på 10 000 kr og omsorgsbildet).

Årets prisutdeling fant sted ved et arrangement på Den Nasjonale Scene, i regi av Verdighetsenteret. Prisen ble utdelt av byrådsleder Martin Smith-Sivertsen.

Årets hovedpris ble vunnet av de 77-årige tvillingsøstrene Gerd og Turid Reistad, for den fremragende, hjertevarme innsatsen de har gjort både som frivillige og ringevikarer ved Adventkirkens sykehjem på Nordås siden de ble pensjonister.

De to andreprisene ble tildelt Richard Kirkefjord ved Løvåsen sykehjem, og til Huntingtonavdelingen ved Ulset sykehjem.

Tidligere vinnere av omsorgsprisen

  • 2013 Kåre Skorpen
  • 2012 Johan Krohn-Hansen
  • 2011 Ernfrid Landro
  • 2010 ÆRESPRIS til Wenche Foss
  • 2010 Megafon v/ redaktør Thomas A. Nilsen
  • 2009 Arne Jellestad
  • 2008 Margrethe Slinning
  • 2007 Åse Soligaard
  • 2006 Inger Johanne Knudsen
  • 2005 Amund Feste
  • 2004 Frivilligtjenesten Bergen Røde Kors Sykehjem
  • 2003 Ingelin Larsen
  • 2002 Harald Nygaard
  • 2001 Mildred Ø. Mork

 

Foto: Eli Lea.  Vinnere av Omsorgsprisen 2014, søstrene Gerd og Turid Reistad, sammen med byrådsleder Martin Smith-Sivertsen.