Omsorgsprisen

Årets førstepris gikk til Alise Ådland.  Her flankert av prisutdeler og styreleder i Verdighetsenteret Anne-Grethe Strøm-Erichsen og konferansier Samuel Massie.

Foto: Thor Brødreskift

2. prisvinner Laile Christoffersen, flankert av prisutdeler Ruth Grung og konferansier Samuel Massie. Foto: Thor Brødreskift

Omsorgsprisen

Gjennom Omsorgsprisen ønsker vi å løfte vi frem de som yter innsats og omsorg for de mest sårbare og hjelpetrengende i vårt samfunn – først om fremst eldre, men også pårørende og pasienter i livets sluttfase, og pasienter med alvorlig, livstruende, kronisk, psykisk eller fysisk lidelse.

Omsorgsprisen er et samarbeid med Verdighetssenteret og tildeles hvert år en medarbeider, frivillig, pårørende, institusjon eller et prosjekt som har vist fremragende omsorg. Prisen ble etablert i 2001 og deles ut til kandidater i Bergen eller Vestland. Førsteprisen er en gave på 50 000 kroner og Omsorgsstatuetten i bronse som er utarbeidet av Vidar Mæland.

To andreprisvinnere mottar gave på 25 000 kroner hver og Omsorgsplakett som er utarbeidet av Vidar Bratlund Mæland.

2. prisvinner Aktivt Pusterom flankert av Ruth Grung og Samuel Massie. Foto: Thor Brødreskift

Tidligere vinnere av omsorgsprisen

  • 2022 Stine Lampe og Marianne Hestholm
  • 2021 Alise Ådland
  • 2020 Hederspris til Stein Husebø
  • 2020 Helga Lorentzen
  • 2019 Tor Engevik
  • 2018 Rune Samdal
  • 2017 Anita Helen Krokeide
  • 2016 Oddvin Heimvik
  • 2015 Tor Leif Pedersen
  • 2014 Gerd og Turid Reistad
  • 2013 Kåre Skorpen
  • 2012 Johan Krohn-Hansen
  • 2011 Ernfrid Landro
  • 2010 Ærespris til Wenche Foss
  • 2010 Megafon v/ redaktør Thomas A. Nilsen
  • 2009 Arne Jellestad
  • 2008 Margrethe Slinning
  • 2007 Åse Soligaard
  • 2006 Inger Johanne Knudsen
  • 2005 Amund Feste
  • 2004 Frivilligtjenesten Bergen Røde Kors Sykehjem
  • 2003 Ingelin Larsen
  • 2002 Harald Nygaard
  • 2001 Mildred Ø. Mork
keyboard_arrow_up