Omsorgsprisen

Omsorgsprisen 2019

Sammen med Verdighetssenteret har GC Rieber Fondene delt ut Omsorgsprisen siden 2001. Prisen tildeles en medarbeider, frivillig, pårørende, institusjon eller et prosjekt som har vist fremragende omsorg – i Bergen eller Hordaland.

Les mer
Vinner av omsorgsprisen 2019, Tor Engevik med styreleder i Verdighetssenteret Torill Selsvold Nyborg

Om Omsorgsprisen

Omsorgsprisen ble etablert av GC Rieber Fondene i 2001 for å fremheve den glimrende innsats og omsorg mange yter for de mest sårbare og hjelpetrengende i vårt samfunn, fremfor alt overfor eldre, men også pårørende og pasienter i livets sluttfase, og pasienter med alvorlig, livstruende, kronisk, psykisk eller fysisk lidelse.

Les mer