Aktiv Aldring

Ved Senter for Alders- og Sykehjemsmedisin (SEFAS) er det satt i gang et stort forskningsprosjekt som skal forske på fremtidens eldreomsorg.

Senterleder Bettina Husebø har sammen med et team av innovasjonsselskaper, internasjonalt anerkjente universiteter og norske forskere satt i gang forskning som har som mål å la eldre bli boende hjemme lenge. Senteret har nå søkt om status som SFI-senter (Senter for Forskningsdrevet Innovasjon), noe som vil bety betydelig støtte over flere år.

Prosjektet har som mål å redusere demens med 35 prosent og forske på hvordan teknologi kan øke livskvaliteten til pasienter og pårørende. Dessuten ønsker de å redusere sosioøkonomiske kostnader for aldersrelaterte sykdommer gjennom samarbeid mellom forskning, klinikk, samfunn og industri. Håpet er at antall eldre med behov for sykehjemsplass går ned og at flere eldre lever et aktivt liv hele livet.

Både beboerne i Helgetun Seniorboliger og Samuel Massie og bestefar Arne Ulvolden deltar som forskningsobjekter i prosjektet. Også Festspillene i Bergen har vært en samarbeidspartner. I 2019 støttet Fondene, for tredje år på rad, også en gratisforestilling for eldre under Festspillene. Forestillingen Gåsehud var spesielt rettet mot demente og deres pårørende.

Les mer på senterets hjemmesider.

keyboard_arrow_up