Vinner av omsorgsprisen 2016, Oddvin Heimvik Utåker

Omsorgsprisen

Omsorgsprisen ble etablert av GC Rieber Fondene i 2001 for å fremheve den glimrende innsats og omsorg mange yter for de mest sårbare og hjelpetrengende i vårt samfunn, fremfor alt overfor eldre, men også pårørende og pasienter i livets sluttfase, og pasienter med alvorlig, livstruende, kronisk, psykisk eller fysisk lidelse.

Det deles ut en førstepris på kr. 30 000,- med statuett og årets omsorgsbilde, og to andrepriser på kr. 10 000,- og omsorgsbilde.

Den 16. prisutdelingen fant sted ved et arrangement på Den Nasjonale Scene, i regi av Verdighetsenteret. Prisene ble utdelt av byrådsleder Harald Schjelderup.

Årets hovedpris ble tildelt Oddvin Heimvik, som i mange år har hatt eneomsorg for sin demente kone og en utviklingshemmet sønn. I tillegg til sin iherdige innsats hjemme, og på sykehjemmet hvor konen nå har fått plass, har han også vært en ildsjel i lokalt lagsarbeid.

De to andreprisene gikk til Hjartebanken på Arna helseheim, og til Slettebakken Menighets Eldresenter.

Den demente damen på sykehjemmet:
- Jeg fryser...

Oddvin legger sin ene hånd rundt hennes, den andre på kinnet hennes. 
- Nå ble jeg varm...

 

GC Rieber Fondene

 

Tidligere vinnere av omsorgsprisen

  • 2015 Tor Leif Pedersen
  • 2014 Gerd og Turid Reistad
  • 2013 Kåre Skorpen
  • 2012 Johan Krohn-Hansen
  • 2011 Ernfrid Landro
  • 2010 ÆRESPRIS til Wenche Foss
  • 2010 Megafon v/ redaktør Thomas A. Nilsen
  • 2009 Arne Jellestad
  • 2008 Margrethe Slinning
  • 2007 Åse Soligaard
  • 2006 Inger Johanne Knudsen
  • 2005 Amund Feste
  • 2004 Frivilligtjenesten Bergen Røde Kors Sykehjem
  • 2003 Ingelin Larsen
  • 2002 Harald Nygaard
  • 2001 Mildred Ø. Mork

 

Foto: Thor Brødreskift.
1. Vinner av omsorgsprisen 2016: Oddvin Heimvik fra Utåker.
2. Fra utdelingen, der representanter for sykehjem og hjemmetjenester i Bergen mottok årets omsorgsbilde som en del av festforestillingen på DNS.