Vinner av omsorgsprisen 2019, Tor Engevik med styreleder i Verdighetssenteret Torill Selsvold Nyborg

Omsorgsprisen

Omsorgsprisen ble etablert av GC Rieber Fondene i 2001 for å fremheve den glimrende innsats og omsorg mange yter for de mest sårbare og hjelpetrengende i vårt samfunn, fremfor alt overfor eldre, men også pårørende og pasienter i livets sluttfase, og pasienter med alvorlig, livstruende, kronisk, psykisk eller fysisk lidelse.

Det deles ut en førstepris på kr. 30 000,- med statuett og årets omsorgsbilde, og to andrepriser på kr. 10 000,- og omsorgsbilde.

Den 19. prisutdelingen fant sted ved et arrangement på Den Nasjonale Scene, i regi av Verdighetsenteret. 

Årets hovedpris ble tildelt Tor Engevik, som de siste årene har besøkt over 200 sykehjem og dagsentre og oppmuntret pleiere til å gi livsforlengende aktiviterer også til de mest sårbare eldre.

De to andreprisene gikk til pårørende Vivi Aase Berdal og scenekunstgruppen Kompani Krapp.  Berdal bruker all sin tid på omsorg for sin 98 år gamle mor mens Kompani Krapp løfter frem mennesker med demens gjennom forestillingen Det er alltid en tråd en plass.

  

Tidligere vinnere av omsorgsprisen

  • 2018 Rune Samdal
  • 2017 Anita Helen Krokeide
  • 2016 Oddvin Heimvik
  • 2015 Tor Leif Pedersen
  • 2014 Gerd og Turid Reistad
  • 2013 Kåre Skorpen
  • 2012 Johan Krohn-Hansen
  • 2011 Ernfrid Landro
  • 2010 ÆRESPRIS til Wenche Foss
  • 2010 Megafon v/ redaktør Thomas A. Nilsen
  • 2009 Arne Jellestad
  • 2008 Margrethe Slinning
  • 2007 Åse Soligaard
  • 2006 Inger Johanne Knudsen
  • 2005 Amund Feste
  • 2004 Frivilligtjenesten Bergen Røde Kors Sykehjem
  • 2003 Ingelin Larsen
  • 2002 Harald Nygaard
  • 2001 Mildred Ø. Mork

 

Foto: Thor Brødreskift.