Vinner av omsorgsprisen 2018, Rune Samdal med Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen

Omsorgsprisen

Omsorgsprisen ble etablert av GC Rieber Fondene i 2001 for å fremheve den glimrende innsats og omsorg mange yter for de mest sårbare og hjelpetrengende i vårt samfunn, fremfor alt overfor eldre, men også pårørende og pasienter i livets sluttfase, og pasienter med alvorlig, livstruende, kronisk, psykisk eller fysisk lidelse.

Det deles ut en førstepris på kr. 30 000,- med statuett og årets omsorgsbilde, og to andrepriser på kr. 10 000,- og omsorgsbilde.

Den 18. prisutdelingen fant sted ved et arrangement på Den Nasjonale Scene, i regi av Verdighetsenteret. 

Årets hovedpris ble tildelt Rune Samdal, som i mange år har hatt omsorg for sin demente kone, og for hans sterke engasjement og store innsats innen demensomsorgen.

De to andreprisene gikk til avdelingssykepleier ved Signo Konows senter Janet Sævig Solsvik og til Gunhild Kjøsnes ved Våketjenester ved Røde Kors Sykehjem.

 

 

Tidligere vinnere av omsorgsprisen

  • 2017 Anita Helen Krokeide
  • 2016 Oddvin Heimvik
  • 2015 Tor Leif Pedersen
  • 2014 Gerd og Turid Reistad
  • 2013 Kåre Skorpen
  • 2012 Johan Krohn-Hansen
  • 2011 Ernfrid Landro
  • 2010 ÆRESPRIS til Wenche Foss
  • 2010 Megafon v/ redaktør Thomas A. Nilsen
  • 2009 Arne Jellestad
  • 2008 Margrethe Slinning
  • 2007 Åse Soligaard
  • 2006 Inger Johanne Knudsen
  • 2005 Amund Feste
  • 2004 Frivilligtjenesten Bergen Røde Kors Sykehjem
  • 2003 Ingelin Larsen
  • 2002 Harald Nygaard
  • 2001 Mildred Ø. Mork

 

Foto: Thor Brødreskift.
1. Vinner av omsorgsprisen 2016: Oddvin Heimvik fra Utåker.
2. Fra utdelingen, der representanter for sykehjem og hjemmetjenester i Bergen mottok årets omsorgsbilde som en del av festforestillingen på DNS.