Del av et
større
fellesskap

Overskuddet går tilbake til samfunnet

Visste du at GC Rieber Fondene eier omtrent halvparten av aksjene i GC Rieber AS? Utbyttet vi får, investeres i konkrete samfunnsnyttige prosjekter. Slik bidrar vi til et stadig bedre samfunn for fremtidige generasjoner enten det gjelder inkluderingstiltak for ungdom, å forebygge ensomhet eller eldreomsorg. Ansatte i GC Rieber synes det er spesielt motiverende å vite at deres arbeidsinnsats bidrar til et bedre samfunn.

Naturressurser skal overlates til våre etterkommere i minst like god forfatning som da vi overtok

– G.C. Riebers leveregel nr. 10

Omsorgstatuetten

Omsorgsprisen

Siden 2001 har vi fremhevet glimrende innsats og omsorg mange yter for de mest sårbare og hjelpetrengende i vårt samfunn, fremfor alt overfor eldre, men også pårørende og pasienter i livets sluttfase, og pasienter med alvorlig, livstruende, kronisk, psykisk eller fysisk lidelse.

Støtte til
allmennyttige
formål

I over 90år har vi hatt som formål å gi støtte som gagner allmennheten i Bergensområdet. Alt fra helse, kultur og forskning.

keyboard_arrow_up